Auteur Archief

Oh jee ik heb ADHD !!

Written by heidy. Posted in Adolescent en Omgang, Blog en Nieuws, gezondheid, In eigen handen Ouders, jongeren, Kind en Opvoeding, Levenslust, ontspanning, Problemen met een kleuter, Problemen met Peuter, Puber en Opvoeding, Schoolkind en Opvoeding

Ik heb ADHD !!

Little Girl Doing HandstandADHD

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, snel afgeleid en hyperactief gedrag. Een aantal kenmerken van ADHD zijn hyperactief,  impulsief, en/of problemen met aandacht bij de les houden. Of te wel, ook wel de volksmond genoemd ‘een aandachts-tekort-stoornis’

In tegenstelling tot wat vele mensen denken vraagt iemand met ADHD niet om extra aandacht vanwege het in de volksmond noemende ‘aandachts-tekort-stoornis’ Wat ADHD wél inhoudt is dat de aandacht niet lang vastgehouden kan worden. Eigenlijk zouden ze het in de volksmond zo niet meer moeten noemen, omdat er erg veel negatieve aandacht uitgaat over ADHD. Tuurlijk zijn er wel een aantal zaken waarmee rekening gehouden dient te worden, maar mensen met ADHD zijn mensen met een gebruiksaanwijzing, creatief, gestructureerde chaoten, maken prachtige projecten, en kunnen veel dingen tegelijk doen.. !

Naar aanleiding van een aantal erfelijkheidsonderzoeken blijkt dat ADHD voor ongeveer 70% erfelijk bepaald is. Dit betekent dat als je in de familie ADHD hebt zitten, dat de kans groter is dat jijzelf, je broer of je zusje ook ADHD heeft. Roken of alcohol drinken tijdens de zwangerschap verhogen ook de kans op ADHD. En inmiddels weten we door wetenschappelijk onderzoek, dat niet alleen kinderen ADHD hebben, maar dat veel jongeren en volwassenen er nooit meer overheen groeien.

Er bestaan 3 typen ADHD:
 • ADHD-I, vroeger ook wel ADD-type genoemd. Hierbij staat een aandachtstekort het meest op de voorgrond;
 • ADHD-H, het overwegend hyperactieve en impulsieve type. Hier staan ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit op de voorgrond;
 • ADHD-C, het gecombineerde type. Zowel problemen van het onoplettende als het hyperactieve type zijn aanwezig. Dit type ADHD komt het meeste voor en zal in deze tekst als uitgangspunt worden genomen.

Biologische achtergrond

Waarschijnlijk ligt de biologische oorzaak van ADHD bij de hersengebieden die niet met elkaar communiceren. Bij het verwerken van informatie ‘vallen’ er gaten, waardoor dus een jongere snel afgeleid kan raken. Signalen worden normaliter door chemische boodschappers (neurotransmitters) doorgegeven. De neurotransmitters dopamine en noradrenaline komen in wat mindere hoeveelheid voor in het voorste deel van de hersenen van ADHD ‘ers, de zogeheten prefontaalkwabben. De prefrontaalkwabben vertonen een afwijkende functie en laten een verminderde anatomische samenwerking zien tussen de prefrontaalkwabben en verschillende diepergelegen hersenkernen, wat de oorzaak van de chaos kunnen zijn. het is een weinig georganiseerde toestand in het koppie van een ADHD’er. De voorste hersenkwabben zijn betrokken bij een heleboel functies die bij ADHD verstoord zijn, zoals het langdurig vasthouden behouden van aandacht, het onderdrukken van impulsen en het sturen en plannen van gedrag, het organiseren van informatie.

Prikkelverwerkingsstoornis, of niet, natuurlijk kan er altijd een diagnose…….  Meer info

 

 

Jongeren en geld

Written by heidy. Posted in Adolescent en Omgang, Blog en Nieuws, In eigen handen Ouders, jongeren, Kind en Opvoeding, Puber en Opvoeding, Schoolkind en Opvoeding

moneyJongeren en geld

Je kunt het niet vroeg genoeg (aan)leren..

Ouders hebben een belangrijke rol om hun kinderen aan te leren hoe zij met geld om kunnen gaan. Geld ligt niet zomaar voor het oprapen, is niet vrij toegankelijk, en kan niet zomaar gepakt worden wanneer het een jongere uitkomt.  Ook is uit cijfers gebleken dat veel jongeren op hun achttiende schulden kunnen maken in de vorm van abonnementen, leningen of op de pof spullen te kopen. Jongeren mogen bij hun bank in het rood staan en er wordt door ouders vaak niet in de gaten gehouden hoe hun kind omgaat met het geld.

In de praktijk is geleken dat ouders hun kroost veel te laat aan leren hoe zij met geld om moeten gaan. Meestal doen zij dit pas als hun kind het eerste baantje heeft, of wanneer ze zelfstandig mogen gaan pinnen. Ook geven ouders hun kinderen vaak geen of te weinig kleedgeld en weten de meeste jongeren niet hoe zij om moeten gaan met het Internetbankieren.

Jongeren hebben te leren dat er eerst geld moet binnenkomen voordat er uitgegeven kan worden, een gemiddelde jonge scholier verdient een kleine 50 euro per maand aan hun bijbaantje. en een oudere scholier kan zo’n 300 euro per maand verdienen. Meestal door vakken vullen, kranten bezorgen of oppassen.

Als de schulden hoger oplopen, of wanneer er een vermoeden bestaat dat je kind schulden heeft, lees dan meer informatie bij NIBUD

Wil je meer weten.. lees dan verder op onze infosite..

 

 

Jeugdzorg zoekt pleegouders

Written by heidy. Posted in Adolescent en Omgang, Baby en Opvoeding, Blog en Nieuws, Dreumes, In eigen handen Ouders, Kind en Opvoeding, Peuter Opvoeding, Problemen met een kleuter, Problemen met Peuter, Puber en Opvoeding, Schoolkind en Opvoeding, Uncategorized

Jeugdzorg zoekt pleegouders

Help jij mee zoeken?

Department Of Human Services

 

 

 

 

 

 

 

 • Pleegkinderen worden ondermeer ondergebracht bij gezinnen wanneer:
 • Een moeder een langdurige ziekenhuisopname heeft en er is geen opvang.
 • De opvoeding (tijdelijk) niet opgebracht kan worden door de ouders.
 • Het kind binnen een gezin dermate (gedrags)problemen heeft, waardoor het hele gezin eronder lijdt.
 • De zorg voor een gehandicapt kind niet opgebracht kan worden.
 • Een jongere van huis is weggelopen, omdat deze binnen het gezin steeds weer ruzies heeft.
 • etc…

Pleegzorg

Uiteraard wordt er altijd eerst gekeken of het probleem binnen het gezin wordt opgelost. Daarna wordt er gezocht in de directe omgeving van het kind, zoals familie of bekenden. Kan dat niet, dan is het vinden van een pleeggezin altijd de eerste keus. Het is namelijk een vorm van zorg en opvang die het dichtst bij een gezinssituatie komt waarin een kind kan opgroeien. Voor het kind is het weer belangrijk om te weten in welk gezin deze op gaat groeien. Het kind is toe aan rust en regelmaat, zodat het kan herstellen van een hectische periode.

Het doel van pleegzorg

Kindermishandeling

Written by heidy. Posted in Adolescent en Omgang, Baby en Opvoeding, Dreumes, In eigen handen Ouders, Kind en Opvoeding, Peuter Opvoeding, Problemen met een kleuter, Problemen met Peuter, Puber en Opvoeding, Schoolkind en Opvoeding, Uncategorized

child_abuse_bigKindermishandeling, je weet zelf wel of je jouw kind mishandelt of niet…

Als iets vaak mensen persoonlijk raakt is het kindermishandeling, of schrijnende verhalen van jongeren die het één en ander meegemaakt hebben op dat gebied.. Hoeveel er gebeurt achter de gesloten deuren, hoeveel kinderen te maken krijgen met mishandeling en of verwaarlozing/ Of het nu eenmalig is of een voortdurend proces is, het is voor een kind verschrikkelijk om geen veilige thuishaven te hebben.  Ondanks dat kindermishandeling tegen bijna ieders principes indruist ben ik van mening dat zowel het kind als de ouder hulp nodig heeft. Hoe hoog is de drempel voor een ouder die mishandelt om hulp te gaan zoeken bij een instantie? Gaat het hier om machtswellust, of om machteloosheid? Gaat het hier om bewuste mishandeling of mishandeling uit onmacht. Om welke reden er ook mishandeling plaatsvindt, er zal altijd hulp ingeroepen moeten worden voor adequate behandeling.

‘Gemiddeld 80 procent van de meldingen die bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling binnenkomt (AMK) 0900 123 123 0, http://www.amk-nederland.nl blijkt na onderzoek een terechte melding te zijn. Het aantal meldingen en adviesaanvragen blijft stijgen. Dat blijkt uit cijfers die openbaar zijn gemaakt door het AMK over 2011.’    Lees verder…

Puberperikelen!!

Written by heidy. Posted in Adolescent en Omgang, Blog en Nieuws, In eigen handen Ouders, Kind en Opvoeding, Puber en Opvoeding, Schoolkind en Opvoeding, Uncategorized

1179314_young_generation_2Puberperikelen

‘En als ze ooit zelf kinderen krijgen en bij mij komen klagen, dan zal ik met een gemene lach om mijn mond zeggen:  “Ach kind, vroeger was jij geen haar beter” Dit zijn precies dezelfde woorden die mijn moeder vaak tegen mij zei als ik bij haar kwam klagen’

Wanneer begint het?

Ook al bestaat er geen echt begin en geen echt einde in de pubertijdsfase, toch zijn hele typische puberkenmerken vrij gemakkelijk te herkennen, ondanks dat er een groot verschil zit tussen een jongenspubertijd en een meisjespubertijd. Het is een ontwikkelingsfase die alleen in processen is te omschrijven en / dus ook in processen naar voren zal komen. Misschien zit je al met de handen in het haar met je eigen puber, misschien hoor je jouw buurvrouw regelmatig tegen haar puber tekeer gaan, misschien zie je hangjongeren bij jou in de buurt en weet je niet goed hoe ermee om te gaan. Maar probeer te begrijpen dat een puber het al best moeilijk heeft.

Het ontwikkelen van de identiteit gaat vaak in bepaalde fases. Zo bestaan er complete theorieën op de psychologie van de adolecentie (tiener, halfwas, puber) die ik ik een zo normale taal zal proberen uit te leggen. Het is heel belangrijk om een stukje informatie te hebben over de ontwikkeling in de adolescentie, die in drie fases wordt omschreven. De vroege adolescentie, de midden-adolescentie en de late adolecentie. Daarnaast worden er do’s en dont’s gegeven waar je misschien ooit nog aan terug denkt als je bepaalde gedragingen herkent bij je eigen puber

Misschien vind je het alleen maar interessant om te lezen wat je later kan verwachten en wil je een beetje voorbereid zijn nu je zelf een kindje hebt, of zwanger bent en misschien kom je zomaar even langs op deze blog en vertrek je weer ..

Puber leren begrijpen

Het zou fijn zijn voor zowel jou als jouw puber wanneer het makkelijker te begrijpen gaat worden waarom het contact is verslechterd, waarom er met deuren wordt gegooid en waarom je de eerste snauw krijgt in een winkel. Al raakt het ene kind met negen jaar al in de pubertijd, en de andere pas met zestien, ze willen toch wel grotendeels allemaal hetzelfde ‘behandeld’ worden. Tevens is het is vaak een feit dat als jij vroeg in de pubertijd was, jouw kinderen ook vroeg in de pubertijd raken. Het is fijn om wat handvaten te krijgen zodat je om kunt leren gaan met de eerste puberperikelen! Alles is gebaseerd op een aantal feiten en weetjes die makkelijk meegenomen kunnen worden in de omgang met je puber, daarnaast heb je ooit voor kinderen gekozen en zou het fijn zijn als je ook interesse toont in de ontwikkeling van je kind.

Het lichaam van je kind gaat veranderen, er komen schaamharen, borsten, meisjes worden  ongesteld,  of je puber krijgt te kampen met acne, er gaat vanalles om in dat koppie van een jongere.

 

Ineigenhanden is op zoek naar ervaringsdeskundigen,

In het ontwikkelen van de site zijn ervaringsverhalen en / of vragen die zowel jongeren als volwassenen bezighouden erg belangrijk, dit kan gaan over Jeugdhulpverlening, zorgen, problemen of juist tips, adviezen en leuke momenten die wel goed zijn gegaan. Als jouw verhaal of vraag behandeld wordt via de site van Ineigenhanden, is deze altijd anoniem tenzij je anders aangeeft. Schroom dus niet en mail jouw vraag of verhaal naar: heidy@ineigenhanden.nl

Opvoeden, doe ik het wel goed?

Written by heidy. Posted in Adolescent en Omgang, Blog en Nieuws, In eigen handen Ouders, Kind en Opvoeding, Puber en Opvoeding, Schoolkind en Opvoeding, Uncategorized

 Opvoeden, doe ik het wel goed?

Puberperikelen IIEthiek: Van Dale woordenboek zegt: praktische filosofie die zich bezighoudt met wat goed en kwaad is. En voeg daar nog o.a. de woorden moraalfilosofie en zedenleer aan toe.

Uiteraard weet niet iedereen wat Ethiek inhoudt, dat wist ik vroeger ook niet, maar dat zijn van die algemene gewetensvragen waar eigenlijk iedereen zich mee bezighoudt.
Bij Ethiek denkt men vooral aan grote en moeilijke levensvraagstukken als euthanasie, of vivisectie, of walvissen doden etc..

Veel vaker bestaan er kleinere ‘ethische’ opvoedingsvraagstukken die vele malen door je hoofd gaan, Het gaat dus aan de ene kant over goed en kwaad zoals je mag niet stelen, je moet de waarheid spreken of je dient je naaste te helpen in tijden van nood. Maar soms is het fijn om te weten of je het wel goed doet, soms is het fijn om bevestiging te krijgen van andere ouders dat zij het niet anders zouden doen als jijzelf. Het is een vraag die vele ouders bezig kan houden ‘Doe ik het wel goed’ want,

Opvoeden kan soms verwarrend zijn

 • Kan ik het maken om mijn kind een pedagogische tik te geven
 • Kan ik het maken om een leugentje om bestwil te verkopen
 • kan ik het maken om mijn eigen ellende met mijn kind te delen
 • Ik heb een handicap, zadel ik mijn kind nu op met mijn gebrek
 • Mijn puber komt niet op tijd thuis misschien zou er een avondklok moeten komen

Ouders kunnen zich soms erg machteloos voelen, vooral omdat de puber het bijna altijd ‘wint’. Lees verder… 

UA-31153706-5