ADHD en dan?

Written by heidy. Posted in

ADHD en dan hoe nu verder?

‘Weerbaar zonder Weerstand’

Er zijn altijd een aantal kenmerken bij ADHD die overal op internet te vinden zijn. kenmerken als hyperactiviteit en impulsiviteit, en problemen met aandacht vasthouden,  concentratie- en aandachtsproblemen. Er zitten grote symptomatische verschillen tussen kinderen, jongeren of volwassenen met ADHD. Toch hebben ze vaak dezelfde problemen en dezelfde kwaliteiten.

Iemand met ADHD is vaak creatief, een ’ik doe tien dingen tegelijk’ kunner, heeft vaak een eindeloze bron van (nerveuze) energie bij zich, bezit een hyperfocus als iets interessant is, heeft in meerdere of mindere mate last van tics, is vaak spullen kwijt, zoals sleutels, etui, agenda etc…

Vindt het erg moeilijk om een taak af te ronden, heeft een chaotisch organisatietalent, op latere leeftijd een gestructureerde chaoot, is snel afgeleid, heeft moeite met stilzitten, paar aan één stuk door, heeft op jonge leeftijd moeite met luisteren, klimmen in bomen, heeft vaak littekens en schrammen etc.  Daarnaast kan ADHD leiden tot een verminderd vermogen om impulsen onder controle te houden.

Ze praten vaak voor hun beurt, geven al antwoord voordat de gestelde vraag is afgelopen, en kunnen zonodig iedereen onderbreken die in gesprek is. 

BrainEn dan ….  op zoek naar een juiste diagnose

Natuurlijk hoeft niet iedereen die ADHD heeft last te hebben, meestal komen deze kinderen prima op hun plek terecht als de thuisbasis goed is en wanneer ze een fijne vriendenkring in de puberteit hebben. Toch kan ADHD wel de nodige problemen met zich meebrengen, met name op latere leeftijd, als een kind op school zit, of wanneer deze wel heel impulsief met gevaar om gaat. Als men er eenmaal achter is gekomen dat er verslaving in de familie zit, of wanneer men zelf een ouder heeft die ADHD heeft weet men ook een beetje wat men kan verwachten.

Wanneer de problemen nu eenmaal boven het hoofd gaan groeien, of als ouder, puber, verzorger radeloos bent, kan men een onderzoek laten verrichten naar ADHD. De problemen moeten dan langer dan een half jaar bestaan, en zich niet alleen beperken tot school of thuis, maar bijvoorbeeld ook op verjaardagen, of clubs waaraan je kind deelneemt.

Hoe stelt men een diagnose?

Allereerst ga je naar een huisarts en je bespreekt wat er gaande is en waar je vermoedens liggen. Hij of zij heeft een kaart van specialisten die bevoegd zijn om diagnoses te stellen. Dit kan een psychater zijn bij een GGZ, diagnostische centra, psychologen praktijken die een bevoegdheid hebben.

button-terug-naar-overzicht II

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter

UA-31153706-5